WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY  17 – 31 maja, do godz. 15.00  Złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do klasy dwujęzycznej i klasy wstępnej.  
17 maja – 21 czerwca, do godz. 15.00Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami do pozostałych klas.  
SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH  język angielski – 7 czerwca godz. 10.00 i 14.00 II tura  język francuski – 8 czerwca godzina ustalona będzie późniejKandydaci do klas dwujęzycznych przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych dla danego języka w szkole umieszczonej najwyżej na liście preferencji, która prowadzi taki oddział.
SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH    10 czerwca, godzina ustalona będzie późniejKandydaci do klasy wstępnej z językiem francuskim przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych.
WYNIKI PRZEPROWADZONYCH SPRAWDZANÓW  17 czerwcaPodanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji językowych (klasy dwujęzyczne) i sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna)
SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH – II TERMINjęzyk angielski – 25 czerwca          godz. 13.00 język francuski – 29 czerwca godzina ustalona będzie późniejKandydaci, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić w pierwszym terminie do sprawdzianu do klas dwujęzycznych, przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych dla danego języka w szkole umieszczonej najwyżej na liście preferencji, która prowadzi taką klasę.
SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH – II TERMIN  1 lipca, godzina ustalona będzie późniejKandydaci, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić w pierwszym terminie do sprawdzianu do klasy wstępnej przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych w terminie ustalonym przez daną szkołę.
WYNIKI PRZEPROWADZONYCH SPRAWDZIANÓW – II TERMIN  9 lipcaWyniki sprawdzianu kompetencji językowych i predyspozycji językowych zostaną ogłoszone w szkołach, w których kandydat do nich przystąpił.
UZUPEŁNIENIE WNIOSKU  25 czerwca – 14 lipca, do godz. 15.00  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.  
WERYFIKACJA WNIOSKU PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄdo 14 lipca   
LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH KANDYDATÓW22 lipca godz. 12.00Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
POTWIERDZENIE WOLI PODJĘCIA NAUKI  od 23-30 lipca do godz. 15.00  Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły .
LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH  2 sierpnia godz. 14.00  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  
LISTA WOLNYCH MIEJSC   do 3 sierpnia  Opublikowanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.  

 TERMINY REKRUTACYJNEGO POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

W przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY  3-6 sierpnia, do godz. 15.00Złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły 
SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH  język angielski – 6 sierpnia godz. 10.00 język francuski – 10 sierpnia, godzina ustalona będzie późniejKandydaci do klas dwujęzycznych przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych dla danego języka w szkole umieszczonej najwyżej na liście preferencji, która prowadzi taki oddział.
SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH do klasy wstępnej francuskiej  10 sierpnia, godzina ustalona będzie późniejKandydaci do klasy wstępnej z językiem francuskim przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych.
WYNIKI PRZEPROWADZONYCH SPRAWDZIANÓW    13 sierpnia  Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych i predyspozycji językowych zostaną ogłoszone w szkołach, w których kandydat do nich przystąpił.
WERYFIKACJA WNIOSKU PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ  do 13 sierpnia   
LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH KANDYDATÓW  16 sierpnia godz. 12.00  Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia
POTWIERDZENIE WOLI PODJĘCIA NAUKI  17-20 sierpnia do godz. 15.00  Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH  23 sierpnia godz. 14.00  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
LISTA WOLNYCH MIEJSC   do 24 sierpnia  Opublikowanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.
  • Udostępnij :
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status