Grażyna Grzegorczyk

W ciągu ostatnich lat coraz częściej pojawiają się wśród uczniów naszej szkoły osoby, które są zainteresowane inwestowaniem poprzez różnego rodzaju giełdy towarowo pieniężne i inne podmioty finansowe. Zdecydowaną większość naszych potencjalnych inwestorów stanowią uczennice, które coraz częściej na lekcjach przedsiębiorczości zadają pytania związane z działaniem giełdy i światem finansów. Często również same inwestują swoje małe oszczędności, czym wpisują się w ogólnoświatowe trendy wzrostu liczby inwestorów płci pięknej.

Dlaczego to kobiety już od szkoły średniej powinny interesować się tym tematem? Ponieważ wśród inwestorów indywidualnych na Giełdzie Papierów Wartościowych kobiety stanowią zaledwie 17 procent wszystkich inwestujących! Ponadto kobiety powinny być niezależne finansowo, a przecież wciąż prawie 50 % z nich po 50tym roku życia jest samotnych i często mogą mieć problem z utrzymaniem samych siebie! Wreszcie dlatego aby łamać stereotypy i dokończyć proces pełnej emancypacji także tej związanej z szeroko rozumianymi finansami.

Nasze koło to wymiana poglądów, doświadczeń, przestrzeń do zadawania pytań, ćwiczenia ale przede wszystkim miejsce spotkań tych młodych kobiet, które odważą się mówić o tym w co inwestują i w co chciałyby zainwestować. Porozmawiamy o obawach inwestorek, Waszych porażkach i sukcesach. Wierzę, że przestrzeń naszego koła przełamie Wasze bariery! Mam nadzieję, że nasze „małe” Koło Inwestorek Schumana może zainicjować zmiany i pozwoli naszym uczennicom przełamać stereotypy oraz własne słabości, ponieważ inwestowanie nie ma płci !!!

ms

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status