Grażyna Grzegorczyk

W związku z rozpoczęciem od 2021-02-01 realizacji projektu Robotics Science Club – innowacyjny projekt edukacyjny dla pasjonatów informatyki, automatyki oraz elektrotechniki” w ramach XVI edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych ogłaszamy szkolny konkurs na logo projektu:

  1. Logo powinno być wykonane samodzielnie i nie zawierać żadnych kopiowanych elementów.
  2. Logo musi zawierać tekst: Robotics Science Club lub dowolny skrót związany z tytułem projektu oraz nazwą szkoły. Tekst powinien być napisany przy użyciu nie więcej niż dwóch typografii (krojów czcionek). Całość musi stanowić integralną część projektu.
  3. Projekt logo powinien zostać wykonany w programie do grafiki wektorowej (Inkscape). Prace wykonane w innych programach również zostaną ocenione.
  4. Dobierając rozmiar logo należy zachować proporcje pomiędzy długością krótszego i dłuższego boku prostokąta w stosunku najbardziej zbliżonym do wartości 8×13.
  5. Plik końcowy należy zapisać w wybranym formacje wektorowym o najbardziej kompaktowym rozmiarze pliku (svg, ps, eps) oraz formacie pdf.

Wykonane prace należy przesłać jako załącznik do pana Mateusza Kozłowskiego w terminie do końca lutego. W temacie maila należy wpisać KONKURS GRAFICZNY oraz swoje imię, nazwisko i klasę. Adres mailowy: kozlowski.schuman@gmail.com. Prace zostaną ocenione przez powołaną komisję a zwycięzca otrzyma atrakcyjną nagrodę rzeczową. Zapraszamy do udziału w konkursie.

Zwycięzca konkursu zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status