Renata Wójcik

W czwartek 15 marca, w ramach Tygodnia Mózgu odbyły się warsztaty chemiczne dotyczące badania wody. Podczas zajęć uczniowie wykonali testy na zawartość w wybranej próbce wody: azotynów, azotanów, fosforanów, amoniaku, jonów żelaza oraz określili jej twardość i pH (MCI)

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status