Renata Wójcik

W marcu rozpoczną się w naszym liceum działania w ramach nowego programu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka: „Lekcje o prawach człowieka”.

Lekcje mają na celu:

1. Przybliżenie uczniom (młodym obywatelom) tematyki praw i wolności człowieka, zapoznanie ich z podstawowymi pojęciami, a także możliwościami dochodzenia praw (mechanizmy ochrony praw i wolności).

2. Zapoznanie uczniów z tematyką uchodźczą lub pogłębienie ich wiedzy w tym obszarze (pojęcia, prawa cudzoziemców, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na pochodzenie, język nienawiści, przestępstwa motywowane nienawiścią).

3. Zapoznanie uczniów z tematyką przeciwdziałania dyskryminacji lub pogłębienie ich wiedzy w tym obszarze (pojęcia, łańcuch dyskryminacji, matryca dyskryminacji, piramida Allporta, język nienawiści itp.).

4. Zapoznanie uczniów z historią i obecną działalnością Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Michał Szwedo

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status