Renata Wójcik

Jesteśmy jednym z nielicznych liceów w Warszawie, które od dziś prowadzi lekcje edukacji dla bezpieczeństwa przy użyciu defibrylatora szkoleniowego AED!
Nazwa defibrylatora AED pochodzi od angielskich słów Automated External Defibrillator, co oznacza Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny. Defibrylator AED jest urządzeniem medycznym, które oddziałując na mięsień sercowy prądem o odpowiedniej energii, pomaga ratować życie w nagłym zatrzymaniu krążenia. Celem przeprowadzenia defibrylacji jest wytłumienie chaotycznych impulsów elektrycznych, które przepływają przez serce i umożliwienie mu powrotu do normalnej pracy. To dość drogie urządzenie pozwoli naszym uczniom lepiej przygotować się do ratowania ludzkiego życia w miejscach użyteczności publicznej. (MSW)

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status