Renata Wójcik

Od dwóch  lat uczniowie naszej szkoły, pełni zaangażowania uczestniczą w Międzynarodowym Konkursie Matematyka bez Granic  „Senior”. Konkurs odbywa się pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty. Ideą Międzynarodowego Konkursu „Matematyka bez granic” jest otwarcie mentalnych granic pomiędzy: krajami Unii Europejskiej, matematyką i językami obcymi a także pomiędzy samymi uczniami.
27 marca  przystąpiliśmy do konkursu z w szerszym gronie.  Wśród uczestników znalazły się klasy liceum i gimnazjum: 3/2, 3/3, 1A, 1B. Uczniowie tych klas zmagali się w grupach z zadaniami o różnym stopniu trudności. Zadania nawiązywały  do konkretnych sytuacji życiowych,  pokazywały przykłady zastosowania matematyki w życiu codzienny.  Do rozwiązania niektórych zadań potrzebna była odpowiednio rozwinięta wyobraźnia przestrzenna i sprawność manualna (konstruowanie, wycinanie, naklejanie różnych figur płaskich w celu tworzenia z nich nowych konfiguracji, budowanie modeli brył o zadanych własnościach, itp.). Jedno z zadań sformułowane było w języku obcym( angielskim lub niemieckim). Rozwiązanie tego zadania wymagało nie tylko zdolności matematycznych ale również świetnej znajomości języka obcego, gdyż odpowiedź musiała być sformułowana odpowiednio po angielsku lub niemiecku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na przełomie maja i czerwca. (EBA)

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status