Renata Wójcik

Uczniowie Gimnazjum nr 142 z Oddziałami Dwujęzycznymi już od wielu lat z powodzeniem zdają międzynarodowy egzamin DSD I. Teraz przyszedł czas na naszych licealistów.

W tym roku szkolnym roku do naszego grona dołączyła pani Birgit Mohr doradca zawodowy z Centralnego Wydziału Szkolnictwa za Granicą (ZfA), która na co dzień zajmuje się przygotowaniem uczniów do egzaminu DSD II.

Egzamin DSD II (Deutsches Sprachdiplom II) to przeprowadzany corocznie na całym świecie egzamin państwowy oparty o standardy europejskie, potwierdzający znajomość języka niemieckiego na poziomie B2/C1 opisaną w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

Posiadanie dyplomu DSD II umożliwia studiowanie na każdym kierunku w Niemczech, bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu językowego oraz zwiększa szanse na rynku pracy w Polsce i Europie.

Zajęcia przygotowujące naszych licealistów do egzaminu DSD II odbywają się we wtorki w godzinach 8.00 – 9.40 w sali 45A.

Więcej informacji o egzaminie DSD II można znaleźć tutaj:

https://www.kmk.org/themen/deutsches-sprachdiplom-dsd.html 

Aneta Kmiecik

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status