Grażyna Grzegorczyk

Dzisiaj nasi licealiści przystąpili do międzynarodowego egzaminu Deutsches Sprachdiplom II, który sprawdza znajomość języka niemieckiego na poziomie B2/C1. Niemiecki Dyplom Językowy to najwyższy poziom egzaminu państwowego Republiki Federalnej Niemiec osiągany przez uczniów poza granicami tego kraju. Posiadanie dyplomu DSD II umożliwia studiowanie na każdym kierunku w Niemczech, bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu językowego, może zwolnić z lektoratu na uczelni wyższej oraz zwiększa szanse na polskim i europejskim rynku pracy.

Przed naszymi uczniami jeszcze ustna część egzaminu, która odbędzie się 21 stycznia 2021 roku.

Trzymam kciuki i życzę powodzenia!

Aneta Kmiecik

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status