Renata Wójcik

Dnia czwartego lutego b.r. w LO nr 13 w Warszawie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w dzielnicowym konkursie Złote Pióro 2014. Dotyczył on dwóch grup wiekowych- dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dwóch kategorii literackich- na wiersz i na opowiadanie. Tematem przewodnim wszystkich prac było hasło „Życie- koncert. Ty w nim grasz.”

Zagadnienie, choć z pozoru niełatwe, okazało się być bliskie młodzieży i jej środowisku. Na uroczystości, liderka Zespołu Polonistów oraz Pani Dyrektor tamtejszego liceum, opowiadały o ogromnej ilości dostarczonych prac, o trudzie wyboru tych najlepszych oraz po krótce wyjaśniły temat konkursu. Głos zabrał również dr Tomasz Wroczyński (pracownik naukowy UW – Wydział Polonistyki), który ciekawie opowiadał m.in. o historii literatury i jej wpływie na dzieje ludzkości, zwłaszcza w czasach współczesnych, stale nawiązując do tematu konkursu. Po rozdaniu nagród i stosunkowo krótkim wykładzie, laureaci, wraz ze swymi opiekunami, wrócili na zajęcia.

Wśród grona nagrodzonych szczęśliwców znaleźli się także uczniowie z naszej szkoły – gimnazjalista Karol Piotrowski oraz licealistka Karolina Mieszczyńska. Opiekunom, którzy chętnie wspierali uczniów podczas pisania ich prac – Pani Darii Zabrzyckiej oraz Panu Dominikowi Zuziakowi – bardzo dziękujemy!

Od siebie mogę dodać, że z pełną świadomością namawiam do uczestnictwa w tego typu konkursach. W ten sposób, łatwo można poszerzyć swoją wiedzę z dziedziny wszechobecnej literatury oraz czasem spojrzeć na świat z innej perspektywy. Z perspektywy artysty…

Karolina Mieszczyńska klasa 1B LO

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status