Od 2008 roku najpierw w Gimnazjum Nr 142 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana a teraz w CXXXVII Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana prowadzimy szeroko pojętą edukację ekologiczną. Na stronie zamieszczamy materiały związane z początkami Eko-edukacji.

Laboratorium słoneczne w naszej szkole!

W Gimnazjum nr 142 im. Roberta Schumana opracowano autorski projekt zorganizowania Szkolnego Laboratorium Wykorzystania Energii Słonecznej. Projekt został laureatem Konkursu Grantowego 2007/2008 „Szkoła z klimatem” zorganizowanego przez Fundację Nasza Ziemia. Grant ufundowała spółka Vattenfall Heat Poland. „Laboratorium słoneczne” znajduje się w mieszkaniu przy szkole, w którym poprzez zastosowanie urządzeń solarnych, takich jak ogniwa fotowoltaiczne i kolektor słoneczny, wykorzystana zostaje energia słoneczna do ogrzewania wody, zasilania żarówek energooszczędnych i grzałki elektrycznej. Nasze laboratorium jest miejscem dostępnym dla uczniów okolicznych szkół i osób dorosłych zaangażowanych w propagowanie postaw poszanowania środowiska naturalnego. Znajduje się tam biblioteczka z książkami, czasopismami i broszurami tematycznie związanymi z ochroną środowiska.

                                                                                                                                                                                                                                    Edukacyjne Centrum Odnawialnych Źródeł Energii

W dniu 28 kwietnia 2011 roku w odbył się kolejny, VIII Festiwal Nauki. Jedną z najciekawszych atrakcji festiwalu było otwarcie Edukacyjnego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii. Projekt powstał przy wsparciu Wydziału Energetyki Miejskiej Biura Infrastruktury Urzędu m. st. Warszawy, Dzielnicy Targówek i darczyńców – firmy Viessmann.      Edukacyjne Centrum Odnawialnych Źródeł Energii zostało otwarte przez symboliczne przecięcie wstęgi, którego dokonali m. in. Pani Jolanta Kaczmara – Dyrektor Gimnazjum nr 142, Pan Leszek Drogosz – Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m. ST. Warszawy, Pan Zbigniew Poczesny – przewodniczący Rady Dzielnicy Targówek, Pan Grzegorz Zawistowski – Burmistrz Dzielnicy Targówek, Pan Sławomir Antonik – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek oraz Pan Sebastian Walerysiak – Dyrektor firmy Viessmann.
Po uroczystym otwarciu przedstawiciele darczyńcy zaprezentowali zasady działania instalacji a także przedstawili osiągnięcia firmy Viessmann w budowie urządzeń służących podnoszeniu efektywności energetycznej i wykorzystaniu lokalnych źródeł energii pochodzących ze słońca, biomasy i otoczenia.
Urządzenia Edukacyjnego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii, oparte na darmowych kolektorach słonecznych, pompie ciepła i baterii fotowoltaicznej będą nie tylko służyły jako wspomaganie systemu energetycznego szkoły ale przede wszystkim mają promować wśród uczniów warszawskich szkół zagadnienia związane z ochroną środowiska, wykorzystywaniem alternatywnych źródeł energii oraz optymalizacją jej zużycia. Laboratorium to naocznie pozwoli uświadomić młodzieży, jak działają odnawialne źródła energii i jakie z tego płyną korzyści dla środowiska.

(tekst pochodzi ze strony http://infrastrukura.um.warszawa.pl/)

Piszą o nas

Miasto Stołeczne Warszawa- Biuro Infrastruktury (www.infrastruktura.um.warszawa.pl)

wydało broszurę „Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 roku”, w której opracowano syntezę działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej i redukcji gazów cieplarnianych w sektorze mieszkalnictwa, budownictwa, transportu, handlu, przemysłu, przesyłu i dystrybucji energii zgodnie z wytycznymi UE. Godnym podkreślenia jest fakt, ze aktywność Warszawy na rzecz ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju jest dostrzegana i doceniana przez społeczność międzynarodową, czego przejawem było powierzenie Polsce zorganizowania w listopadzie 2013 r. w naszym mieście XIX Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej ONZ COP19.

To największe na świecie wydarzenie o tak ważnym charakterze stanowiło znakomitą okazję do zaprezentowania zasad zrównoważonego rozwoju  Warszawy.

W w/w broszurze w rozdziale 4.6. „Działania w sektorze przesyłu energii i dystrybucji energii” przedstawione są również działania naszej szkoły na rzecz wykorzystania energii odnawialnej w ECOŹE- fot. s. 25.  

Eko – bus

W ramach działalności i promocyjnej Krajowej Agencji Poszanowania Energii edukacyjnej (w zakresie racjonalnego wykorzystania energii oraz rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii) przyjechał do naszej szkoły 11 lutego 2015 r. Autobus Energetyczny. Akcja ma charakter ogólnopolski i określona jest  w programie „Warszawska Energia – od poznania do EKO – działania”. Prezentowaną ekspozycję obejrzało 150 uczniów z gimnazjum i liceum. Uczniowie poznali różne  sposoby oszczędzania energii i poszerzyli wiadomości o działaniu urządzeń solarnych. Głównym celem kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej odnośnie zmian klimatu. To także badanie przyczyn zachodzenia tych zmian i podejmowanie  działań, aby przeciwdziałać owym negatywnym procesom. Mają zachęcić każdego do podejmowania wysiłku na rzecz ochrony klimatu w codziennym życiu i otoczeniu: w domu, w pracy, w szkole, lokalnym środowisku. Autobus stanowi  mobilne centrum informacyjno – edukacyjnego. Zawiera min. sugestywne, plastyczne dane o ogniwach fotowoltaicznych, elektrowniach wiatrowych, infrastrukturze wodno – ściekowej, bezprzewodowym sterowaniu oświetleniem i ogrzewaniem, energooszczędnym oświetleniu, inteligentnych sieciach energetycznych. Każdy z nas przyczynia się do powstawania zagrożeń dla klimatu. W ramach realizacji projektu planowane jest przeprowadzenie kampanii edukacyjnej na terenie 200 gmin. Eksperci jeżdżący autobusem będą tworzą grupę doradczą, która oferuje nieodpłatną, niezależną i najbardziej aktualną wiedzę na tematy związane ze zmianami klimatu i efektywnością energetyczną. 

Wizyta EKO – busa wpisuje się w naszą szkolną tradycję działań na rzecz zdrowia i ekologii. To kolejny przykład tego, jak doceniamy wychowanie młodego człowieka jako obywatela dbającego nie tylko o swoją karierę, lecz także o wspólne dobro, jakim jest nasza natura, nasza planeta. 

                         

Edukacyjne Centrum Odnawialnych Źródeł Energii pod patronatem

  • Udostępnij :
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status