pytaniaodpowiedzi
Czy w klasie lingwistyczno – turystycznej 1E, j. niemiecki musi być kontynuowany czy może być od podstaw?W klasie 1E język niemiecki jest kontynuacją nauczania
Czy kandydaci do klasy lingwistyczno-turystycznej 1E przystępują do sprawdzianu kompetencji językowej?NIE
Czy gdzieś na stronie szkoły dostępne są testy kompetencji językowych z lat poprzednich?NIE, ale jest podany zakres materiału (Zakładka Rekrutacja – Zasady rekrutacji)
Proszę o informacje jaka ilość punktów w tym roku umożliwi dostanie się dziecka do klasy Biol-chem?W ubiegłym roku szkolnym minimalna ilośc punktów to 142,9. Jaki próg punktowy będzie w tym roku, tego nie wiemy.
Chciałabym się dowiedzieć odnośnie klasy 1A dwujęzyczna angielska-menadżersko-prawna, czy oprócz przedsiębiorczości   w trakcie 4 lat będą jeszcze nauczane jakieś inne przedmioty ekonomiczne związane z  nazwą kierunku.Przez cały okres liceum będą orgainizwane lekcje z przedstawicielami Okręgowej Izby Radcow Prawnych w Warszawie. Współpracujemy z Warszawskim Instytutem Bankowości. Dodatkowo dzięki współpracy ze Szkołą Główną Handlowa będziemy organizowali lekcje symulacyjne na uczelni z inwestowania na giełdzie.
Czy można złozyć wniosek do więcej niż jednej klasy?TAK, można wybrać w każdej szkole wiele klas.
Czy istnieje możliwość złożenia dokumentów  do szkoły przez upoważnioną osobę. Jeśli tak to czy Państwo mają jakieś określone druki albo wymogi odnośnie upoważnienia.  Pytam, ponieważ jak dziecko nie dostanie się do szkoły pierwszego wyboru to trzeba odebrać dokumenty ze szkoły pierwszego wyboru i złożyć w szkole, do której dziecko się dostało i czy te czynności może wykonać osoba upoważniona.TAK, dokumenty może złożyć upoważniona osoba.
Czy w szkole są szafki dla uczniów?TAK, w klasach pierwszych i drugich jedna szafka jest na dwie osoby.
Chciałabym aplikować do klasy 1C dwujęzycznej z językiem francuskim. Jak wygląda nauczanie dwujęzyczne, ile jest to ok.godzin tygodniowo? Czy cała lekcja jest prowadzona w języku francuskim czy tylko pewne elementy, jeśli tak to na przykład jakie?W tej klasie mamy tylko 5 miejsc! Dwa przedmioty nauczane są w formule dwujęzycznej: historia i matematyka; język francuski 6 godzin tygodniowo.
Jak wyglądają lekcje w klasie 0F?Klasa 0F to klasa wstępna, w której uczniowie uczą się języka francuskiego od podstaw w wymiarze 18 godzin tygodniowo. Pod koniec roku szkolnego osiągają poziom A2, B1
Czy do klasy dwujęzycznej 1 B należy zdać sprawdzian kompetencji językowych?TAK
1. Czy w klasie politechnicznej uczeń sam wybiera  przedmiot rozszerzony informatyka/fizyka.
2. na jakich zasadach działa koło języka japońskiego i czy w następnym roku szkolnym przewiduje się jego organizację.
3. Czy przewiduje się utworzenie grup międzyoddziałowych jeśli chodzi o naukę jęz, angielskiego, dostosowaną do poziomu zaawansowaniu ucznia, czy też wszyscy uczniowie w klasie politechnicznej będą uczyć się angielskiego na jednym poziomie
1 -TAK; 2- planujemy utworzyć koło języka japońskiego, zależne jest to jednak od ilości chętnych; 3 -podział na grupy dokonywany jest na podstawie poziomu umiejętności uczniów
Czy w klasie 1A i 1D jest możliwe nauczanie drugiego języka od podstaw? Czy tylko kontynuacja?Drugi język jest kontynuacją
Jeśli wybieram klasę dwujęzyczną w LO Schumana ale nie jest to moja szkoła pierwszego wyboru (pierwszym wyborem jest klasa ogólnodostępna w innym LO) to gdzie mam złożyć dokumenty żeby móc przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych?dokumenty składa się do szkoły pierwszego wyboru, sprawdzian piszesz również w szkole dwujęzycznej pierwszego wyboru, w tym wypadku u nas
Czy będąc w klasie niedwujęzycznej w szkole podstawowej, będę miała z tego powodu jakieś utrudnienia na lekcjach? Czy ten fakt, może odbić się na wyniku testu kompetencji językowych?NIE, liczą się umiejętności językowe
1. Czy w szkole jest możliwość zakupu ciepłego posiłku? czy funkcjonuje/jest planowany bufet/stołówka?
2. Jak odbywają się obecnie lekcje on-line, czy są realizowane według planu przez zooma/ teamsy lub inną platformę? Czy raczej to indywidualne kontakty via mail z nauczycielami?
1 – TAK, można zamówić posiłek cateringowy poprzez aplikację TuSzama; 2- lekcje on-line realizujemy głównie poprzez platformę TEAMS, na której wszyscy uczniowie mają założone konta
Chcę wybrać się do klasy politechnicznej i jako drugi język obcy wybrać hiszpański. Nigdy się go nie uczyłam, czy dam radę w tej klasie ze względu na brak znajomości języka?Język hiszpański będzie kontynuacją ze szkoły podstawowej
Czy do klasy lingwistycznej obowiązują egzaminy językoweNIE, do klasy 1E nie obowiązuje egzamin
Szanowni Państwo, czy dodatkowe zajęcia pozalekcyjne planowane są takie same jak podane na stronie? W szczególności np. siatkówka, język japoński?raczej tak, ale każdy rok przynosi nowe wyzwania
Szanowni Państwo, czy szkoła planuje w dwujęzycznej klasie o profilu biol-chem także biologię w języku angielskim (a nie np. geografię)? Biorąc pod uwagę „medyczną” przyszłość byłoby to bardzo pożądane 🙂rozważymy taką możliwość
Drodzy Państwo, jak wygląda szkolne zaplecze sportowe? I czy szkoła jest aktywna sportowo i bierze udział w turniejach/zawodach? Jak traktowany jest sport w szkole? Pozdrawiamyszkoła posiada salę gimnastyczną i korzystamy na co dzień z dużej hali sportowej OSiR-u; Bierzemy udział w zawodach z sukcesami a sport traktujemy priorytetowo.

1/ czy punktacja ze sprawdzianu kompetencji do klasy dwujęzycznej obowiązuje również w innych szkołach z klasami dwujęzycznymi? Tzn. czy wystarczy uczestniczyć i zaliczyć sprawdzian do klasy dwujęzycznej w jednej z wybranych szkół?
2/ jaki jest minimalny próg punktowy sprawdzianu kompetencji, aby mieć możliwość nauki w klasie dwujęzycznej?
3/ czy w klasie politechnicznej rozszerzenie informatyka i fizyka jest do wyboru? Czy rekrutacja do tej klasy będzie równa tzn. czy np. pół klasy będzie miało rozszerzenie z fizyki, a drugie pół z informatyki, czy jest inny podział?
1 -TAK, nasza szkoła ma porozumienie z innymi szkołami dwujęzycznymi i  wyniki sprawdzianu są uznawane przez wszystkie  szkoły; 2 – w każdym roku inny; 3 – TAK, pół klasy będzie miało rozszerzenie z fizyki a pół z informatyki, już na etapie zapisu do szkoły uczeń dokonuje wyboru;
Czy sprawdzian kompetencji jest w  dwóch turach?Ze względu na pandemię do szkoły może wejść określona liczba osób, dlatego sprawdzian przeprowadzimy w dwóch turach. O kolejności zostaniecie powiadomieni dzień wcześniej. Informacja będzie na stronie szkoły.
Jakie przedmioty w klasie 1E prowadzone są w języku niemieckim?W klasie 1E lekcje nie są prowadzone w języku niemieckim.
Jakie były progi punktowe  w latach 2018 i 2019? 
PROGI PUNKTOWE W 2019/2020                                                                   

MIN
1A 159,11
1B 142,90
1C135,15
1D 146,95
1E 135,75

  • Udostępnij :
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status