Urszula Nakielska


Miniony rok szkolny był rokiem wyjątkowym. Przez wiele miesięcy nauka odbywała się w trybie online, który wymagał od nas wszystkich szczególnego wysiłku i samodyscypliny. To nie był czas łatwy i mimo, że starliśmy się znajdować również pozytywne strony takiej organizacji nauki, to jednak większość z nas, zarówno uczniów jak i nauczycieli, podkreślała fakt, że dużo trudniej zmobilizować się do nauki w domu, bez wzajemnego, bezpośredniego kontaktu w trakcie zwyczajnej lekcji w klasie.
W szczególnie trudnej sytuacji byli tegoroczni maturzyści, którzy musieli podjąć wyzwanie zdawania egzaminu dojrzałości. Egzamin dojrzałości – zwyczajowa nazwa, w tym roku szkolnym nabrała wyjątkowego znaczenia. W trudnych warunkach pandemii i związanych z nią ograniczeń, dojrzale i z ogromnym zapałem, nasi uczniowie systematycznie przygotowywali się do tego wyjątkowego egzaminu.
5 lipca poznaliśmy wyniki matur. Wszystkim naszym absolwentom serdecznie gratulujemy zdanego egzaminu!
Zgodnie z tradycją naszej szkoły, w tym roku również, została wręczona nagroda dla tego z maturzystów, który uzyskał najwyższe wyniki z egzaminu dojrzałości oraz osiągnął najwyższą średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły.
Z wielką przyjemnością i dumą informujemy, że tytuł Najlepszego Absolwenta 2021 roku zdobył Wojciech Drabot, uczeń klasy 3B.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status