Renata Wójcik

W tym miesiącu rozpoczęły się zajęcia dla uczniów naszego liceum w ramach warszawskiego projektu „Adwokat przydaje się w życiu” w ramach współpracy z Izbą Adwokacką w Warszawie i Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Biuro Edukacji.

Celem projektu jest budowanie świadomości prawnej wśród młodych ludzi, przedstawienie ich praw i obowiązków oraz zagrożeń, na które może natrafić młodzież wchodząca w dorosłość. Założenia projektu dążą do poprawy znajomości podstawowych zagadnień prawnych, rozszerzając wiedzę zdobytą na lekcjach. Mają one przekonywać, dlaczego korzystne jest szukanie pomocy u adwokatów oraz kiedy i w jaki sposób warto o tę pomoc się zwrócić. Projekt ma również za zadanie obalać funkcjonujące w społeczeństwie stereotypy dotyczące pomocy prawnej.

  • W ramach projektu adwokaci i aplikanci adwokaccy będą prowadzić zajęcia w ramach czterech bloków tematycznych:
  1. Blok karny
  2. Blok cywilny
  3. Blok związany z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zagadnienia podatkowo-ubezpieczeniowe
  4. Wykonywanie zawodu adwokata, pozycja adwokata w systemie wymiaru sprawiedliwości w Polsce.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status