Renata Wójcik

„Schuman”, czyli CXXXVII LO w Warszawie, powitał po wakacjach uczniów słoneczną pogodą. Nowy rok szkolny rozpoczął się w miłej atmosferze i dobrych humorach. Po części oficjalnej uroczystości obecni na hali nauczyciele i uczniowie wysłuchali wykładu „O roli motywacji i siły woli w osiąganiu sukcesu” dr Ewy Jarczewskiej-Gerc z SWPS. Często w naszej szkole gościmy ludzi nauki, którzy wnoszą w mury „Schumana” cząstkę akademickiego świata badań, wiedzy na najwyższym poziomie.

Wykład był przede wszystkim inspirujący. Skłaniał do autorefleksji, zachęcał swoją treścią zarówno nauczycieli i uczniów do oceny własnych metod pracy, obranej ścieżki realizacji planów, osiągania celów. Wykresy, statystyki, konkretne wskazówki działań ukazały wszystkim, jak w znaczący sposób możemy wpłynąć na motywację, która w istocie okazuje się kluczem do sukcesu…

dzu

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status