Renata Wójcik

Nasza szkoła wzięła udział w konferencji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński pod hasłem „Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji? Jak zbudować dobrą szkołę?”. Czterodniowy zjazd około 600 osób – wykładowców akademickich, nauczycieli, dyrektorów, pracowników oświaty z Polski z zagranicy – trwał od 28 do 31 marca 2015 r. i miał miejsce w Zakopanym.

Zajęcia odbywały się codziennie od 8.30 do 21.00 (wliczając tzw. sesje na bis) i polegały na równoległych ćwiczeniach i sesjach implementacyjnych prowadzonych przez ekspertów i trenerów, Były także wykłady plenarne, panel dyskusyjny, tzw. world cafe (praca w zmieniających się grupach) i oczywiście mnóstwo rozmów w przerwach w zajęciach. Duża ilość materiałów naukowych, książek, wystawa plakatowa utworzyły dodatkowe forum wymiany poglądów, okazję do zdobycia nowej wiedzy.

Konferencja postawiła uczestnikom pytanie „Jak zbudować dobrą szkołę?”. Odpowiedzi na nie dążyły w stronę wizji szkoły otwartej dla wszystkich – przyjaznej, dającej poczucie wspólnoty, wsparcie, aktywizującej uczniów. Takiej, która pozwoli ukształtować społeczeństwo obywatelskie oparte na solidarnym pokonywaniu trudności, zrozumieniu, akceptacji. Wyraźnie krytykowano dostosowywanie za wszelką cenę edukacji do czynników ekonomicznych, do wymagań „niewidzialnej ręki rynku”. Negatywnie oceniano rywalizację, promującą najlepszych, a spychającej na margines słabszych – gdyż w przyszłości taka szkoła zwiększy tylko obecne podziały społeczne.

Poszczególne sesje eksperckie zajmowały się szczegółowymi zagadnieniami, dawały konkretne wskazówki, opisy metod, zjawisk w edukacji. Przedstawiciel naszej szkoły także wystąpił w roli eksperta. Na swojej sesji zaprezentował… (cytat ze strony npseo.pl):

Temat: Dobre praktyki – animacja kultury: telewizja szkolna i kino szkolne. Kręcimy Telewizję Jednego Programu!

Prowadzący sesję to nauczyciel praktyk, poszukujący aktywności uczniów. Sesję rozpoczął od osadzenia swoich działań w kontekście wymagań, w których nie ma miejsca na szkołę jako budynek – gmach, ale żywe miejsce kultury, ważne w społeczności lokalnej. Aktywny dziś uczeń, to w przyszłości aktywny obywatel. Nie możemy pominąć tej funkcji szkoły.

Następnie oglądaliśmy praktyczne pomysły eksperta na wyzwalanie w uczniach kreatywności: happeningi, założenie szkolnej telewizji Schum TV oraz realizację projektu Kino Patio (systematycznie działający klub filmowy, do którego zaproszeni są Uczniowie oraz Rodzice). Wszystkie praktyki pokazały nowatorski sposób patrzenia na aktywność młodzieży

Warsztaty zakończyły się zaproszeniem osób uczestniczących do wejścia w rolę uczniów – ich zadaniem było nagranie własnej relacji reporterskich z naszej konferencji, ale we własny, krytyczny sposób. Stworzyliśmy Telewizję Jednego Programu.

Etiudy jakie powstały: 1. Fryzury edukacji – konferencja z przymrużeniem oka. 2. Wzmacnianie ciała na konferencji – reportaż i wywiad. 3. Czas na kawę.”

Udział w konferencji okazał się cennym doświadczeniem. Kreatywność i innowacyjność także tym razem potwierdziły pozytywny charakter naszej szkoły.

dzu

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status