Urszula Nakielska

„Niepodległa” 

W 1918 roku minęły 123 lata niewoli – walki o tożsamość, zmagań z narzuconymi przez obcych zasadami decydującymi o wszystkich aspektach życia… Czy Polacy pragnęli wolności? Zdecydowanie tak. Jednak, czym jest wolność? 

Jeśli po zakończeniu I wojny światowej rozumiano wolność jako przede wszystkim niepodległy byt państwa, to współcześnie  pojęcie owo raczej należy definiować inaczej,   w bardziej złożony, różnorodny sposób. Na przykład, gdy strajk młodzieży szkolnej we Wrześni był aktem walki o lekcje religii jako symbol polskości podczas zaborów – dziś ta sama religia, funkcjonowanie instytucji kościoła budzi już kontrowersje i jest postrzegane przez niektórych jako działania zmierzające do ograniczenia wolności. Gdy XVII-wieczna szlachta za sacrum postrzegała wierność tradycji – i jako  konieczny warunek „złotej wolności” – dziś sarmacka ksenofobia, konserwatyzm są postrzegane jako kompromitujące wady. 

Czym zatem jest wolność? Odpowiedzi próbujemy znaleźć także w szkole. Jeśli wolność ma nas uszczęśliwiać, to wolnością jest szczęście.  

Przyszłością Polski jest młodzież. Wolna, niepodległa, szczęśliwa. Zadaniem szkoły jest wspierać rodziców w wychowaniu ich podopiecznych. Lecz szkoła to więcej niż dydaktyzm, uczenie dat, wzorów, pisania rozprawek… Kształtowanie postaw, umiejętności rozumowania, budowanie relacji międzyludzkich, poznanie różnych możliwości rozwoju – to kluczowe działania nauczycieli, pedagogów, dyrekcji. Dojrzałość ucznia oznacza wykształcenie człowieka świadomego, samodzielnego w myśleniu, potrafiącego podjąć decyzję. Takiego, który odpowiedzialnie będzie dążył do własnej satysfakcji w harmonii z dobrem ogółu, w społeczeństwie obywatelskim. Który zbuduje swoją tożsamość z własnego wyboru, a nie na skutek zastraszania, wpajania dogmatów, bezrefleksyjnego powtarzania niezrozumiałych haseł. 

Polska niepodległa to Polska ludzi szczęśliwych. O takiej Polsce marzyli nasi rodacy 11 listopada 1918 roku. 

dzu 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status