Grażyna Grzegorczyk

18 czerwca 2020 r. Senat RP przegłosował uchwałę o znaczeniu edukacji europejskiej, przypominając nam wszystkim, że jesteśmy w UE, bo tego chciało społeczeństwo w referendum 2004r, że tak jak w każdym międzynarodowym związku, korzystamy z jej dobrodziejstw, ale też przeżywamy jej kryzysy, że jesteśmy nie  tylko dla  korzyści doraźnych i materialnych, ale dla przyszłych efektów, w tym także duchowych, symbolicznych.

„W związku z powyższym Senat apeluje o wzmożenie istniejących działań i podejmowanie nowych inicjatyw na rzecz edukacji o Unii Europejskiej, w tym również o ojcach założycielach projektu europejskiego: Konradzie Adenauerze, Alcide de Gasperi i Robercie Schumanie. O nadanie nowego impulsu i nowego zakresu europejskiemu wymiarowi edukacji. Chodzi o intensyfikację popularyzowania wiedzy o integracji europejskiej i objęcie nią wszystkich grup wiekowych, wszystkich grup zawodowych i wszystkie regiony kraju.” – czytamy w uchwale Senatu.

            Jest to apel skierowany do wszystkich, a do szkoły takiej jak nasza, przede wszystkim. Od 2001 roku, kiedy przyjęliśmy za Patrona Roberta Schumana, poprzez prowadzenie zajęć z edukacji europejskiej jako najpierw ścieżki międzyprzedmiotowej, później własnego nauczycielskiego programu nauczania, później włączanie się do działań i projektów unijnych, escylujących wokół problemów Europy, a co za tym idzie świata, poprzez wymiany i współpracę międzynarodową ze szkołami we Francji, w Niemczech, w Luksemburgu, edukacja europejska jest nam bliska.

Uchwała Senatu i patronat Roberta Schumana nakłada na nas obowiązek kultywowania tej tradycji, bo to, że jesteśmy w UE nie pozwala nam zapomnieć o europejskich wartościach, którymi przesiąknięte jest polskie dziedzictwo narodowe.

            Jak pisał Robert Schuman w swojej książce „Dla Europy” – patriotyzmy narodowe nie powinny się wykluczać, ale w ramach wspólnej Europy uzupełniać. Patriotyzm nie jest uczuciem skierowanym przeciwko komukolwiek w dzisiejszej Europie, Europie bez wojen i granic.

            O tym przenikaniu się polskiej tożsamości narodowej z europejską i na odwrót pisali uczniowie naszego liceum na lekcjach wos-u w ramach tematyki związanej właśnie z tożsamością. Nikt z piszących nie miał wątpliwości, że będąc Polką/ Polakiem, jestem Europejką/ Europejczykiem i wynikało to nie tylko z więzi ekonomicznych, ale daleko głębszych – historycznych i kulturowych.

            Doceniając więc znaczenie edukacji europejskiej w kształtowaniu kolejnych pokoleń Polaków, będziemy ją dalej rozwijać w CXXXVII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana.

Marzena Romanowska

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status