Grażyna Grzegorczyk

Nie na każde pytanie łatwo jest udzielić odpowiedzi. Ludzie stawiani są niekiedy w sytuacji trudnego wyboru, zwłaszcza w obliczu nieznanego. Niepewność, zagubienie, strach prowadzą do chaosu, który jest złem. Uczymy się mu przeciwdziałać, bronić przed nim, zapobiegać – przez całe życie, przez kolejne pokolenia.

Świat kultury, cywilizacji, moralności jednoznacznie opowiedział się po stronie tych, którzy wolność uznali za nadrzędną wartość życia. Opór wobec zła, w jakiejkolwiek, nawet symbolicznej formie, jest obowiązkiem każdego dobrego człowieka. Zwłaszcza teraz – gdy jesteśmy świadkami toczącej się wojny, cierpienia, zniszczeń, śmierci – nie możemy zapominać o tym, co czyni nas ludźmi, o empatii.

John Brown, Siedzący Byk, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Dalajlama… i wielu innych stawali się symbolami wytrwałości, starań o lepszy świat. Dla swoich ludów, dla innych narodów byli inspiracją w sprzeciwie wobec zła. I chociaż pochodzili z różnych krajów, z różnych kontynentów, mieli jedną ojczyznę – wolność. Jesteśmy razem. W tej samej ojczyźnie. Tej małej, jak nasza szkoła, nasze miasta, regiony, i w tej większej, jak nasz kraj, nasza Europa. Ojczyzną jest wolność.

dzu/fot. Jakub Orzechowski

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status