Grażyna Grzegorczyk

Nasi uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności również w obszarze  zastosowań matematyki – statystyce i analizie danych.

Od tego roku mamy swoich reprezentantów w Olimpiadzie Statystycznej, której organizatorami są Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne. Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych.

W listopadzie 2020 uczestniczyliśmy w etapie szkolnym, a w grudniu 2020 w etapie okręgowym. Wspieramy wszystkich, którzy próbują swoich sił. To nasz pierwszy start w tej olimpiadzie i na pewno nie ostatni!

Agnieszka Tekień

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status