Renata Wójcik

Uczniowie ze 137 LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. R. Schumana z Targówka tradycyjnie wzięli udział w Paradzie Schumana. Ten symboliczny przemarsz podkreśla sympatię wobec idei Unii Europejskiej jako wspólnego domu, w którym każdy obywatel ma prawo do wolności, rozwoju, realizacji swoich marzeń.

Robert Schuman, patron 137 LO, określany jest mianem ojca Europy. To między innymi jego wytrwałe działania, jako chrześcijańskiego demokraty, przyczyniły się do powstania Unii – przestrzeni wolnej od wojen, niszczących konfliktów. Unia nazywana domem narodów spowodowała zniknięcie granic, podziałów. Ludzie stali się otwarci… Francuzi, Niemcy, Polacy – kiedyś uwikłani w wojenne spory – teraz są dobrymi sąsiadami. Swobodnie podróżujemy, uczymy się, pracujemy – niezależnie od dawnych granic. Jesteśmy bezpieczni, a kolejne pokolenia swobodnie mogą się rozwijać.

Parada Schumana jest radosnym wydarzeniem. Jednak warto zadać sobie pytanie, jak zmieni się świat, jeśli przestaniemy cenić wartości unijne… (DZU)

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status