Renata Wójcik

W dniu 20 listopada 2013 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędą się warsztaty z zespołem edukacyjnym „Power BOX” realizowane przez Centrum Nauki Kopernik jako działanie towarzyszące Szczytowi Klimatycznemu COP 19 oraz wystawie i kampanii informacyjno-edukacyjnej Zielony Klimat.

Uczestnikami warsztatów będą dwie 30-osobowe grupy młodzieży gimnazjalnej z Zespołu Szkół nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie. Zajęcia dla każdej z grup zakończy prezentacja projektu „Cities on Power”, dotyczącego  wykorzystania energii odnawialnej na obszarach miejskich. Prezentację  przeprowadzą przedstawiciele Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, którzy odpowiadają za realizację tego międzynarodowego projektu.

Warsztaty  towarzyszyć będą wystawie „Zielony Klimat – działania edukacyjne oraz technologie dla ochrony środowiska” jako jeden z elementów szerokiego zakresu działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie technologii przyszłości, przetwarzania i produkcji energii.

Miejsce i czas warsztatów – sala Stefana Kisielewskiego PKiN, poziom „0”, wejście od ul. Marszałkowskiej, w godz. 10:00 – 14:00.

http://infrastruktura.um.warszawa.pl/wydarzenia/pkin-warsztaty-z-zespo-em-edukacyjnym-power-box-w-ramach-cop19

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status