Renata Wójcik

Swoistą podróż w czasie odbyła klasa 2B. Uczniowie pod opieką polonisty udali się na zwiedzanie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W tym nowoczesnym i intrygującym budynku skupiliśmy się  na wystawie stałej ukazującej symbolicznie ostatnie 1000 lat historii Żydów w Polsce. Ciekawa ekspozycja, multimedialne pokazy, rekwizyty (mini drukarnia, mapy, księgi i inne) szybko pochłonęły całą grupę. Przydatne były też materiały informacyjne dostępne na miejscu – słowniczek pojęć związanych z kulturą żydowską, podkreślone procesy historyczne, fakty związane z losami tej społeczności na całym świecie.

Licealiści z 2B mieli niezwykłą okazję, by skonfrontować z wystawą swoją wiedzę nabytą z lekcji, chociażby z lektur okresu pozytywizmu. Czy rozpoznali na fotografiach Szlangbauma z „Lalki”? A może w którymś oknie dostrzegli Mendla Gdańskiego z wnukiem Jakubem? Na pewno materiały w muzeum ukazują cechy świata obecnego w literaturze, na obrazach Gierymskiego, w artykułach Orzeszkowej – wystarczyło uważnie oglądać.

Jednak odwiedziny POLIN to nie tylko lekcja historii. Jak możemy przeczytać na stronie internetowej tej instytucji: „Muzeum jest nade wszystko miejscem spotkań ludzi, którzy pragną lepiej poznać przeszłość i współczesną kulturę żydowską, chcą zmierzyć się ze stereotypami i ograniczyć zjawiska zagrażające współczesnemu światu, takie jak ksenofobia i nacjonalistyczne uprzedzenia. W tym sensie jest to miejsce dla wszystkich, promieniujące ideami otwartości, tolerancji i prawdy.”

Podróż w czasie ukończyliśmy już na zewnątrz budynku, idąc obok miejsca upamiętniającego śmierć Mordechaja Anielewicza w czasie powstania w getcie warszawskim w 1943 roku, a także zatrzymując się na chwilę refleksji na Umschlagplatzu…

dzu

5

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status