Grażyna Grzegorczyk

W czasie dnia otwartego 13 listopada odbyła się dodatkowa kwesta na działalność Hospicjum Domowego z siedzibą przy ul. Tykocińskiej w Warszawie.

Hospicjum udziela bezpłatnej pomocy i opiekuje się terminalnie chorymi  w ich domach, wypożycza też (również bezpłatnie) specjalistyczny sprzęt poprawiający jakość życia chorych.

Tym razem zbiórkę pieniędzy oraz rozprowadzanie cebulek żonkili prowadziły: Olga Zalewska oraz Nadia Banaszek z klasy 1/1.

Zebraliśmy łączną kwotę 1738, 78 zł.

Dziękujemy darczyńcom i osobom zaangażowanym w zbiórkę.

Grażyna Grzegorczyk

Aneta Frączak

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status