Renata Wójcik

Szanowni Państwo,

 

Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pragnie zwrócić uwagę Państwa na możliwość otrzymania przez osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członków ich rodzin bezpłatnej pomocy udzielanej przez podmioty i organizacje pozarządowe, które otrzymują na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Dofinansowanie udzielane jest tym podmiotom w trybie otwartych konkursów ofert, które reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie Funduszy pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 189)

Szczegółowe informacje

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status