Renata Wójcik

W imieniu Samorządu Uczniowskiego pragniemy serdecznie podziękować Wam za współpracę przy realizacji wielu różnego rodzaju przedsięwzięć na rzecz naszej szkoły, które wspólnie organizowaliśmy. Zawsze mogliśmy na Was liczyć. Byliście szczególnie aktywni promując szkołę w trakcie dni otwartych, podczas organizacji debat ze znanymi osobistościami, w warsztatach samorządowych oraz działaniach na rzecz zmiany środowiska lokalnego. Promowaliście również wśród uczniów naszej szkoły ideę zdrowego odżywiania, przedsiębiorczości, tolerancji, wolontariatu, poezji i muzyki. Otwieraliście nasze serca na kulturę europejską, poszerzaliście wśród nas ideę integracji europejskiej w duchu naszego patrona Roberta Schumana. Nigdy nie zapomnimy Waszego wkładu w rozwój samorządności wśród uczniów naszej szkoły. Mogliśmy się wiele od Was nauczyć, a wzajemna współpraca była wspaniałą przygodą, za którą będziemy tęsknić.

Kończycie szkołę średnią w 10 rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Kończycie szkołę średnią w 25 rocznicę odzyskania pełnej suwerenności przez nasz kraj.

Wreszcie kończycie szkołę średnią w przeddzień kanonizacji papieża Polaka – Jana Pawła II.

Ten zbieg okoliczności – symboli wolności niech kojarzy wam się z cytatem Karola Wojtyły:
„Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać! Przychodzi jako dar, utrzymuje się poprzez zmaganie. Dar i zmaganie wpisują się w karty ukryte, a przecież jawne. Całym sobą płacisz za wolność – więc to wolnością nazywaj, że możesz płacąc ciągle na nowo siebie posiadać.”

Drogie Koleżanki i Koledzy, nauczyliście nas również: nigdy nie pytać co szkoła może zrobić dla nas, ale pytać co my możemy zrobić dla tej szkoły. I za tak wspaniałą lekcję serdecznie Wam dziś dziękujemy! Powodzenia na maturze! Pamiętajcie, że ten egzamin otworzy Wam drzwi do dalszej kariery, a potem zdobywajcie świat, tylko czasem wpadnijcie do nas opowiedzieć co ciekawego w tym świecie słychać.

Dziękujmy za współpracę

SU ZS113

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status