Renata Wójcik

Szanowni Państwo,

Na rok szkolny 2014/2015 Samorząd Województwa Mazowieckiego przygotował VII edycję projektu „Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.

Celem powyższego projektu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru województwa mazowieckiego, dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Szczegółowe zasady i procedury przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2014/2015, który wraz z pozostałymi wzorami dokumentów jest zamieszczony na stronie internetowej www.mazovia.plodnośnik: Mazowsze- stypendia dla uczniów oraz na stronie internetowej www.stypendia.oeiizk.waw.pl .

Rejestracja wniosków stypendialnych na portalu informatycznym będzie dostępna od dnia 27 czerwca 2013 r. do 4 lipca 2014 r.

Dodatkowych wyjaśnień udzielają pracownicy Wydziału ds. Programów Stypendialnych Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 36, 03-719 Warszawa, pod numerami telefonów:

(22) 59 79 449

(22) 59 79 442

(22) 59 79 435

(22) 59 79 429

(22) 59 79 418

(22) 59 79 413

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status