Grażyna Grzegorczyk

Po raz kolejny Warszawa zaprasza młodzież do udziału w bezpłatnych wakacyjnych zajęciach porządkujących wiedzę i wzmacniających umiejętności z przedmiotów humanistycznych oraz matematyczno-przyrodniczych.

Z kursów mogą skorzystać uczennice i uczniowie warszawskich szkół, którzy w przyszłym roku szkolnym zdają egzaminy ósmoklasisty i maturalne.

Rekrutacja na zajęcia rozpocznie się online w poniedziałek, 21 czerwca o godz. 9.00 na stronie wcies.edu.pl. Kursy będą się odbywały będą z zachowaniem reżimu sanitarnego, w budynku Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES)oraz w Centrum Wspierania Rodzin, ul. Stara 4.

W ramach Warszawskiej Szkoły Letniej planowane jest uruchomienie zajęć z następujących przedmiotów: 

– język polski (szkoła podstawowa SP, szkoła ponadpodstawowa PP),

– matematyka (SP, PP),

– język angielski (SP, PP),

– biologia (SP, PP),

– chemia (SP, PP),

– fizyka (SP, PP),

– historia/WOS (PP).

Każdy z kursów będzie trwał 5 dni, od poniedziałku do piątku, w dwóch blokach:

•        porannym w godzinach 9.00-12.00 dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych,

•        oraz popołudniowym w godzinach 13.00-16.00 dla uczniów klas ponadpodstawowych.

Zajęcia będą organizowane w czterech edycjach, które odbędą się w następujących terminach:

– I edycja 5-9 lipca;

– II edycja 12-16 lipca;

– III edycja 16-20 sierpnia;

– IV edycja 23-27 sierpnia.

W każdej edycji zajęcia z danego przedmiotu obejmują ten sam zakres powtarzanego materiału. Uczeń może zapisać się tylko raz na wybrany przedmiot (w kolejnej edycji wybiera inny przedmiot). Kursy prowadzą nauczyciele, którzy na co dzień pracują w warszawskich szkołach i prowadzili zajęcia w poprzednich edycjach szkoły. Nauczyciele chętni do współpracy w ramach Warszawskiej Szkoły Letniej mogą kontaktować się z organizatorem kursów pod adresem: wsl@wcies.edu.pl

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status