Renata Wójcik

W ostatnich dniach w CXXXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Roberta Schumana odbyła się wizyta studyjna 20-osobowej grupy nauczycieli konsultantów, przedstawicieli poradni psychologicznych, doradców metodycznych uczestniczących w realizacji unijnego projektu POWER. Wybrano naszą szkołę jako miejsce dobrych praktyk w zakresie indywidualizacji pracy z młodzieżą i kształcenia kompetencji kluczowych uczniów. Wizyta została zorganizowana w ramach współpracy szkoły z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE).

Goście uczestniczyli w lekcjach pokazowych, warsztatach z kreatywności, happeningu i w spotkaniu z nauczycielami oraz młodzieżą objętą opieką tutorską, zwiedzali budynek placówki, sale lekcyjne.

Spotkanie zainicjowała pani dyrektor Jolanta Kaczmara dokonując między innymi prezentacji profilu naszej szkoły jako placówki innowacyjnej, podkreślającej przywiązanie do idei Korczakowskich. Stąd w jej wypowiedzi dużo miejsca zajął tutoring, który aktywnie prowadzony jest przez przeszkolonych pod tym względem naszych nauczycieli, oraz indywidualne podejście do ucznia, jego potrzeb – także w przypadku młodzieży uzdolnionej. Pani dyrektor podkreślała też bardzo dobrą atmosferę w szkole, współpracę nauczycieli, pozytywne relacje kadry z podopiecznymi.

Następnie goście byli świadkami warsztatów z kreatywności prowadzonych przez szkolną pedagog, trenera kreatywności. Później uczestniczyli w happeningu „A ty kim dzisiaj jesteś?” przygotowanym przez uczniów klasy 1A i 1B liceum. Był to kolaż scenki teatralnej i fotografii, który wywołał mnóstwo emocji i skłonił do refleksji na temat tożsamości współczesnego człowieka.

Po rozmowie z młodzieżą goście uczestniczyli w lekcjach angielskiego, francuskiego i przedsiębiorczości. Lekcje języka obcego bardzo mile zaskoczyły uczestników projekty. Były pomysłowe, innowacyjne, realizowały wiele celów edukacyjnych. Uczniowie wykorzystywali na niej min. platformę kahoot – bardzo sprawnie posługując się tym internetowym narzędziem. Także spotkanie z przedsiębiorczością obfitowało w entuzjastyczne reakcje. Nowatorska metoda symulacji gry na giełdzie uaktywniła nie tylko uczniów, ale także kilku gości, którzy wyrazili chęć zainwestowania własnych, realnych środków.

Pozytywne recenzje zbierała cała przestrzeń szkolna – przyjazna uczniom, ergonomiczna. Goście zwracali uwagę na sofy, fotele i stoliki na korytarzach, na dostęp do źródełka pitnej wody na holu, czy wreszcie na ciekawie zaaranżowane wnętrza sal lekcyjnych.

Pobyt zakończył się wspólną dyskusją gości, nauczycieli, młodzieży, przedstawicieli ORE oraz Urzędu Dzielnicy Warszawa Targówek. Dyskusja dotyczyła atmosfery w szkole, relacji uczeń-nauczyciel, wartości, które leżą u podstaw dobrej szkoły, roli autorytetu we współczesnej szkole.

Goście wizytowali Schumana z nieukrywaną satysfakcją. Nasza szkoła stała się przykładem dobrej praktyki – pozytywny klimat w szkole jest możliwy i receptą na sukces edukacyjny. Chyba stąd właśnie pytania gości: „Jak wy to robicie, że osiągacie 100% zdawalności na maturze, że macie tak wspaniałą i kreatywną młodzież?”

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status