Renata Wójcik

Ślubowanie klas pierwszych gimnazjum i liceum

Dnia 8.11.2013 r. o godzinie 12:00 odbyło się ślubowanie klas pierwszych gimnazjum i liceum i uroczysty apel z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości. Ważnym elementem uroczystości były przemówienia. W imieniu Rady Rodziców głos zabrała p. Renata Granecka, która życzyła uczniom klas pierwszych wytrwałości, sukcesów, pogody ducha. Zaś w imieniu Samorządu Szkolnego Laura Prahl złożyła życzenia:

„W imieniu Samorządu Uczniowskiego życzę Wam jak najlepszych ocen, wzorowego zachowania oraz samych dobrych chwil i doświadczeń, które będziecie mogli wspominać przez całe życie. Nigdy nie poddawajcie się w dążeniu do swoich marzeń i celów, a jeśli choć przez chwilę zwątpicie to przypomnijcie sobie słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego: „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska”. Kto chce, ten może, kto chce, ten zwycięża, byle chcenie nie było kaprysem lub bez mocy.”

Przekazała koleżankom i kolegom tak istotne słowa:

„Szkoła, którą wybraliście, oprócz codziennych lekcji, umożliwi Wam poszerzanie własnych zainteresowań naukowych i rozwijanie umiejętności sportowych poprzez uczestniczenie w licznych zajęciach pozalekcyjnych, warsztatach naukowych, zawodach sportowych i interesujących wyjściach edukacyjnych. Nasz stały rozwój zapewniają inspirujący do twórczości nauczyciele – tutorzy, którzy wyjątkowo traktują ucznia jak diament do oszlifowania. Każdy z Was będzie miał możliwość realizowania siebie, nie tylko poprzez naukę, ale także działalność na rzecz wzbogacenia życia codziennego klas i całej społeczności szkolnej”.

Na zakończenie uroczystości uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny „Ocalić od zapomnienia…”. Część artystyczną przygotowały p. Agnieszka Grądzka i p. Daria Zabrzycka, zaś oprawą muzyczną zajęła się p. Iwona Gręda. Całość przedstawiała drogę Polaków do Niepodległości.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status