Grażyna Grzegorczyk

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13 przygotowali ofertę skierowaną do uczniów klas starszych szkół podstawowych (kl. VII-VIII) i szkół ponadpodstawowych z terenu dzielnicy Targówek, ich rodziców oraz nauczycieli.

Terminy: 20 listopada 2021 r.   zapraszamy w godzinach 9.00-15.00

                 11 grudnia 2021 r.   zapraszamy w godzinach 9.00-15.00

Oferta zajęć dotyczy:

wielospecjalistycznego wsparcia  w funkcjonowaniu i rozwoju dla Młodzieży, Rodziców i Nauczycieli, której celem jest Promocja zdrowia psychicznego w obliczu negatywnych skutków pandemii Covid-19.

PPP13 zaprasza  na:

  • „No stress – zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży dotyczące radzenia sobie ze stresem”
  • poszerzenie wiedzy nastolatków na temat źródeł stresu i sposobów radzenia sobie z nim. Izolacja społeczna i nauczanie zdalne  wynikające z pandemii COVID-19 spowodowało wzrost napięcia emocjonalnego u młodzieży. Uczniowie poznają techniki relaksacji i poszerzą swoją wiedzę nt. działań profilaktycznych.
  • Indywidualne spotkanie z psychoterapeutą.
  • ZEUS – zasady efektywnego uczenia się warsztat dla młodzieży mający na celuzwiększenie efektywności procesu samodzielnego uczenia się.
  • Złap oddech przed egzaminem. Rola oddechu w opanowaniu stresu – warsztat specjalistyczny prowadzony prze logopedę.
  • Grupa wsparcia z elementami psychoedukacji „SPOTKANIE” – spotkanie z psychoterapeutą – grupa przeznaczona jest dla młodzieży w wieku 16-18 lat, doświadczających problemów typowych dla wieku dojrzewania np. poczucia braku zrozumienia, odrzucenia, beznadziei, frustracji, zmienności nastrojów, problemów w relacjach z innymi, buntu lub braku motywacji.
  • Otwarty dyżur doradcy zawodowego
  • Samoocena dzieci i młodzieży – jak rodzic może wspierać rozwój poczucia własnej wartości dziecka w obliczu negatywnych skutków pandemii Covid-19. (warsztat dla Rodziców)
  • Wyrażać siebie w ekspresji twórczej – warsztaty arteterapii – doświadczenie pozytywnego bycia w centrum uwagi jako człowiek i jako twórca,  omawianie myśli, uczuć i emocji związanych z pracami plastycznymi wykonanymi przez uczestników w kontekście pozytywów,  wykorzystanie wewnętrznych zasobów, uczuć i pomysłów, by stworzyć coś znaczącego dla siebie i innych,  przyglądanie się znaczeniu prac, wspólne odkrywanie ich znaczenia, stymulowanie ekspresji twórczej.  
  • Wypalenie zawodowe –  jak przeciwdziałać – warsztat dla nauczycieli  – refleksja nad aktywnością zawodową, zasobami, odpoczynkiem poszukiwanie osobistych rozwiązań służących podnoszeniu energii i rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Linki do zapisów na stronie poradni.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status