Grażyna Grzegorczyk

26 listopada uczeń CXXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Roberta Schumana z klasy 2B Jakub Wierzbicki wraz z Panią dyrektor Joanną Krawczyk udał się na galę odebrania Stypendium Prezesa Rady Ministrów, która odbyła się w Wyższej Szkole Menadżerskiej na ul. Kawęczyńskiej w Warszawie.

Aby uzyskać takie stypendium należy spełnić jedno z wymaganych kryteriów:

  1. uczeń otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen (średnia co najmniej 4,75), lub
  2. uczeń wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Wydarzenie składało się z trzech części. W części oficjalnej,  zebrane osoby odśpiewały Hymn Polski oraz przemówienia wygłosili goście honorowi : Kurator Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów. Następnie odbyła się część artystyczna. Chór z liceum ogólnokształcącego zaśpiewał trzy piosenki z repertuaru Czesława Niemena oraz Dawida Podsiadło. W ostatniej części przystąpiono do wręczania dyplomów stypendialnych. Dyplomy wręczali p. Minister Marek Suski oraz Mazowiecki Kurator Oświaty p. Aurelia Michałowska. Wytypowanych było 512 osób na całe Województwo Mazowieckie, w tym z samej z Warszawy ponad 270 osób.

Gratulujemy Jakubowi Wierzbickiemu z klasy 2B, który otrzymał Stypendium i który kontynuuje chlubną tradycję przyznawania tych wyróżnień uczniom naszej szkoły.

   

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status