Renata Wójcik

W dzielnicowym konkursie na najlepszy projekt gimnazjalny uczennice z klasy 3/4 zajęły II miejsce. Ich projekt przedstawiał historię bohaterów „Kamieni na szaniec” A. Kamińskiego – biografie postacie, rzeczywistość okupacyjną Warszawy, miejsca ważne dla losów Rudego, Alka i Zośki. Autorki projektu umiejętnie ukazały zebrane materiały w formie prezentacji multimedialnej, która może być uniwersalną wskazówką, pomocą dydaktyczną dla kolejnych roczników uczniów.

Po wręczeniu przez pana burmistrza Sławomira Antonika dyplomów i nagród rzeczowych sukces dodatkowo, w dobrych humorach, uświetniliśmy nagrodzony projekt małym słodkim kalorycznym szaleństwem…

Serdeczne gratulacje dla autorek projektu!

dzu

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status