Renata Wójcik
 Rok 2014 to 70. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Dla współczesnej młodzieży te odległe lata są jedną z kart historii podręcznika. Jednak do powstania nadal wraca dziś wielu ludzi – we wspomnieniach, w dyskusjach, w refleksjach. Walka w 1944 roku była aktem odwagi i wyrazem umiłowania wolności, o którą znów trzeba było się upominać, która znów, jak podczas 123 lat zaborów, stała się marzeniem. Walka ta była również czasem ludzkiej solidarności, wspólnych nadziei i cierpień…

 

Rok 2014 to 25. rocznica upadku w Polsce systemu totalitarnego, pojawienia się demokracji – swobód obywatelskich i wolności, o jakiej marzyli Polacy od wielu pokoleń. To święto sukcesu i początku rozwoju na niespotykaną dotąd w polskiej historii skalę…

 

Obie rocznice, oba wydarzenia łączy dziś poczucie odpowiedzialności, rozumienie poświęcenia walczących wówczas ludzi. Stanowią głos przeszłości, który upomina, by nie dopuścić więcej do wojennej katastrofy, by mądrze walczyć o przyszłość… Dlatego właśnie powinniśmy pielęgnować nasze symbole pamięci, symbole tożsamości.

 

Zadanie to realizuje szkoła. Nasi uczniowie liceum 19 września oglądali w Urzędzie Gminy na Targówku „koncert słowno-muzyczny” o powstaniu warszawskim. W swoim monodramie aktor Jerzy Zelnik przedstawił w porywających emocjach wybrane fragmenty pamiętnika powstańca 1944 roku. Ilustracja muzyczna do tego spektaklu oddała entuzjazm towarzyszący pierwszym tygodniom walk w Warszawie, grozę bombardowań, gorycz ostatnich dni.

 

Również w samej szkole, na patio budynku CXXXVII LO, uczniowie pod opieką Pana Michała Szwedo utworzyli żywą symboliczną kotwicę „Polski walczącej” – tym razem wzbogaconą o uniesione w górę palce w kształcie litery „V” – wiktorii, na cześć zwycięstwa i wolności odzyskanej w roku 1989…
DZU
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status