Renata Wójcik

Istnieje możliwość organizacji wsparcia finansowego dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Proponowane formy pomocy to: stypendium szkolne, zasiłek szkolny,obiady opłacane przez OPS

Stypendium szkolne

Rodziny, w których  dochód na jednego członka nie przekroczył 456,00 zł w miesiącu sierpniu b.r. , mogą ubiegać się o stypendium socjalne.

Wnioski  wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w gabinecie pedagoga szkolnego do dnia 15 września b.r.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny przyznawany jest  doraźnie. Warunkiem uzyskania takiego świadczenia  jest  nagłe zdarzenie losowe ( choroba, wypadek, śmierć członka rodziny, kradzież – ofiara przemocy).

O zasiłek można ubiegać się  w terminie dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia, należy  wówczas załączyć stosowne dokumenty potwierdzające  wystąpienie w/w zdarzenia.

Maksymalna kwota zasiłku szkolnego wynosi 455,00 zł.

Wnioski o stypendium szkolne i zasiłek szkolny załączmy na stronie internetowej  naszej szkoły lub są one  do pobrania u pedagoga szkolnego.

Obiady

Wszystkich zainteresowanych Rodziców tą formą wsparcia, zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Stojanowskiej 12/14  tel. 22 679 51 57

W naszej szkole nie ma stołówki. Uczniowie korzystają z obiadów na terenie S.P. Nr 28 przy ul. Gościeradowskiej.

Wszelkie szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać u  pedagoga szkolnego.

 

                                                                                           Pedagog 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status