Grażyna Grzegorczyk

Warszawa kontynuuje i rozszerza działania, których głównym celem jest pomoc dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom w pokonaniu trudności i problemów związanych ze skutkami pandemii COVID-19. Przypomnijmy, stołeczne poradnie oraz placówka doskonalenia nauczycieli wiosną i jesienią 2021 r. organizowały dodatkowe, wspierające warsztaty, szkolenia i inne formy pomocy dla społeczności szkolnych wracających do stacjonarnej nauki po miesiącach izolacji.

Długotrwałe zamknięcie szkół oraz ograniczenia związane z pandemią spowodowały diametralną zmianę w życiu społecznym. Konsekwencje pandemii znacząco dotknęły dzieci i młodzież pozbawiając ich m.in. stałego, bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami. Pandemia wpłynęła na
nasilenie lęków, wzmogła poczucie wyobcowania i nasiliła trudności, stany depresyjne i brak motywacji do nauki i działania u części dzieci. Wszyscy chcemy powrotu do normalności. W związku z tym, Miasto Stołeczne Warszawa przygotowało szereg działań wspierających uczniów i ich rodziców, dyrektorów oraz nauczycieli mając nadzieję, że będą one stanowiły odpowiedź na najpilniejsze potrzeby mieszkańców stolicy. Decyzją prezydenta stolicy na te działania przeznaczymy również 600
tys. zł z nagrody (1 mln zł), jaką Warszawa otrzymała w konkursie Gmina na Medal #SzczepimySię”, dzięki dużej liczbie zaszczepionych mieszkańców.

Pomoc oferują warszawskie poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz organizacje pozarządowe. Działa także Psychologiczne Centrum Wsparcia (link do ulotki), gdzie specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych pełnią dyżury telefoniczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Zapraszamy mieszkańców Warszawy do korzystania z oferty i śledzenia strony edukacja.um.warszawa.pl, na której będą się pojawiać kolejne propozycje w ramach programu „Szkoła dobrostanu psychicznego”.

Dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców

Zapisy na sobotnie konsultacje w Poradni Specjalistycznej Młodzieżowy Ośrodek Psychoterapii i Profilaktyki „MOP” rozpoczynają się od 14 marca 2022 r. (link do pełnej oferty).

Dla nauczycieli, dyrektorów i innych specjalistów

Zapisy na piątkowe i sobotnie konsultacje z psychoterapeutami w Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem „OPTA” zaplanowane są na każdą środę i rozpoczynają się już od 16 lutego 2022 r. (link do pełnej oferty).

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń przygotowało szeroką ofertę szkoleń z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego adresowaną do nauczycielek i nauczycieli oraz dyrektorek i dyrektorów szkół i przedszkoli. Część z nich rozpoczęła się już w ferie zimowe. Teraz zapraszamy do skorzystania z kolejnych propozycji. (link do pełnej oferty).

A już w marcu zaprosimy organizacje pozarządowe do składania ofert w konkursie grantowym ogłoszonym przez Biuro Edukacji na kolejne działania skierowane do warszawskich uczniów w ramach warszawskiego programu wsparcia. Projekty te realizowane będą od września 2022 r.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status