Renata Wójcik

Ślubowanie klas pierwszych i liceum w naszej szkole zbiegło się z obchodami rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Uczniowie podkreślili niezwykłość uroczystości pięknym odśpiewaniem całego „Mazurka Dąbrowskiego”, wszystkich zwrotek – i to bez akompaniamentu!

Także złożenie przysięgi ślubowania odbyło się bezbłędnie i w bardzo podniosłym nastroju. Dodatkowo przemówienia Andrzeja z klasy 3/2 i Zuzanny z 3A LO wzbogaciły uroczystość o ważne refleksje i serdeczne życzenia powodzenia dla pierwszaków od koleżanek i kolegów z klas starszych.

Część artystyczną – długo oczekiwaną przez młodą publiczność – przygotowali uczniowie klas gimnazjum i liceum pod opieką pani Darii Zabrzyckiej i pani Agnieszki Grądzkiej. Retrospektywny kolaż pieśni patriotycznych, bogata prezentacja multimedialna oraz muzyka na żywo nadały całemu spotkaniu niepowtarzalny charakter – radość z wolności przeżywanej obecnie przeplatała gorzka refleksja o latach niewoli i trudu walki o prawo do samostanowienia o swoim losie. Polska historia okazuje się srogą „nauczycielką życia”.

Ślubowanie klas pierwszych stał się dniem symbolicznej przysięgi i uczynienia przez pierwszoklasistów kolejnego kroku ku odpowiedzialności i dorosłości. Dzisiejsza uroczystość stał się też świętem „Mazurka Dąbrowskiego”, pieśni, która, jak żadna inna, oddaje nasze narodowe dzieje, nasze bolesne i radosne przeżycia…

dzu

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status