Renata Wójcik

Europa to nie tylko instytucje Unii Europejskiej, to również mnóstwo organizacji, inicjatyw. Jedną z nich jest powstałe w 1991 roku porozumienie pomiędzy Polską, Niemcami i Francją – Trójkąt Weimarski.

We wtorek 28 marca 2017 roku w siedzibie CXXXVII LO im. R. Schumana miało miejsc spotkanie związane ze współpracą krajów Trójkąta Weimarskiego. Współorganizatorem wydarzenia było też XLVI LO im. S. Czarneckiego. Najważniejszymi gośćmi byli ambasadorowie Niemiec -pan Rolf Nikel – oraz Francji – pan Pierre Levy, a także burmistrz Targówka, pan Sławomir Antonik. Rolę gospodarzy wspólnie pełnili pani dyrektor Jolanta Kaczmara i pan dyrektor Marek Nocuła.

Po powitaniu i przemówieniach gości nastąpiła główna część spotkania: uczniowie z obu liceów zadawali ambasadorom pytania dotyczące działań Trójkąta Weimarskiego. Oczywiście, młodzież używała języka niemieckiego i francuskiego, a dla zgromadzonej publiczności tłumaczki przekładały wypowiedzi ambasadorów na polski.

Spotkanie z dyplomatami okazało się niezwykle interesujące. Ich wypowiedzi były niewymuszone, treściwe. Jednak przede wszystkim wspólnie stworzyli oni atmosferę otwartości i przyjaznych relacji. Doskonale spisali się także uczniowie obu szkół. Bezbłędnie przedstawili gościom swoje pytania. Ani przez moment nie pojawiło się jakiekolwiek zaburzenie komunikacji. Nie brakowało nawet chwil z dobrym humorem…

Po wymianie pytań i odpowiedzi dyrektorzy liceów podziękowali wszystkim za udział w spotkaniu i zaprosili do swobodnych rozmów przy drobnym poczęstunku. Dyplomaci, ich asystenci, nauczyciele, uczniowie dzielili się między sobą wrażeniami ze spotkania. Trwało tworzenie nowych więzi, na swój sposób idee spotkania wcielały się w życie…

„Na początku było słowo…” tak też należy rozumieć siłę idei, jaka przyświecała twórcom współczesnej wolnej Europy. Traktaty Rzymskie, potem Traktat z Maastricht to kolejne kroki w realizacji owej wielkiej idei. Lecz nie należy zapominać o wszystkich pomniejszych, często regionalnych, lokalnych działaniach, które bezpośrednio tworzą społeczności wolne od uprzedzeń, obcości, konfliktów. Niewątpliwie przykładem takich działań jest Trójkąt Weimarski.

Spotkania prezydentów, premierów, ambasadorów to forpoczta współpracy narodów, państw. W ślad za politykami ruszają inni. Powstają programy, projekty, które aktywizują kolejne grupy, budują dobrosąsiedzkie relacje.

Czy każdy powinien wiedzieć wszystko o Trójkącie Weimarskim? Oczywiście, nie. Ale każdy powinien być świadomy, że to w jakim żyjemy świecie, zależy od ludzi podejmujących decyzje na szczeblach władzy. W demokracjach wybierają ich obywatele w uczciwym głosowaniu. Najlepszą weryfikacją kandydatów do rządzenia będą ich działania na rzecz dobra obywateli – tworzenie dla zwykłych ludzi warunków rozwoju, pokoju, współpracy kultur, z których bogactwa szczęśliwie czerpać mogą obecne i przeszłych pokoleń.

dzu

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status