Mój tutor

Motto: „Tutoring przynosi efekty tylko wtedy kiedy jest realizowany”

logoNasza szkoła CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana zakwalifikowała się do ogólnopolskiego projektu: „Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej   z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole”.

Realizatorem projektu jest Instytut Tutoringu Szkolnego – www.tutoring.org.pl (placówka Towarzystwa Edukacji Otwartej), a projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Uczniowie objęci tutoringiem w naszej szkole zyskają wsparcie życzliwego im dorosłego (tutora), który będzie dla nich indywidualnym wychowawcą.

Projekt przewiduje (w latach 2016-2018) następujące działania:
• Wdrożenie tutoringu szkolnego w 64 szkołach w całej Polsce, w 6 Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych (MOW-ach) i 6 Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii (MOS-ach),
• Przeszkolenie z zakresu tutoringu szkolnego ponad 1000 nauczycieli oraz ponad 200 pracowników MOW-ów i MOS-ów,
• Objęcie wychowawczą opieką tutorską ponad 9 tysięcy uczniów w Polsce,
• Wspieranie pracy wyszkolonych tutorów w formie superwizji i konsultacji,
• Wsparcie dyrektorów placówek wprowadzających tutoring,
• Wizyty studyjne w szkołach studyjnych,
• Rozwijanie i propagowanie metody tutoringu szkolnego oraz pedagogiki dialogu w Polsce,
• Publikacje podręcznika-poradnika tutora szkolnego.

Więcej o projekcie można przeczytać i obejrzeć na stronie projektu www.tutoringszkolny.pl

W naszej szkole tutoringiem objęte będą klasy licealne i klasy III gimnazjum.

Certyfikowani nauczyciele – tutorzy w naszej szkole:

Jacek Baczkura

Ewa Balcerak

Anna Jakacka

Tadeusz Jaworski

Andrzej Kamiński

Aneta Kmiecik

Katarzyna Korjat

Joanna Krawczyk

Aneta Krzyszczuk

Wioletta Marczewska

Hanna Materna

Urszula Mazur

Urszula Nakielska

Joanna Ogrodzka

Marta Rosa – Dworniczuk

Michał Szwedo

Wioletta Wakuła

Ewa Weremczuk

Dominik Zuziak

Literatura dla zainteresowanych:

1. „Tutoring w szkole – między teorią i praktyką” praca zbiorowa pod redakcją P. Czekierdy, M. Budzyńskiego, J. Traczyńskiego, Z. Zalewskiego i A. Zembrzuskiej, Towarzystwo Edukacji Otwartej, Wrocław 2009,

2. „Integralna profilaktyka uzależnień w szkole” Marek Dziewięcki, Rubikon

3. „Optymistyczne dziecko” Martin E.P. Seligman, Media Rodzina, 1997

4. „Porozumienie bez przemocy, czyli język żyrafy w szkole” Towe Widstrand, CMPPP, Warszawa 2008

5. „Dorastanie w zaufaniu” Justine Mol, CMPPP. Warszawa 2008,

6. „Wychowanie bez porażek w szkole” Thomas Gordon, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2002.

  • Udostępnij :
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status