Renata Wójcik

17 czerwca 2021 roku odbyło się w naszym liceum uroczyste wręczenie Niemieckich Dyplomów Językowych – Deutsches Sprachdiplom II. Z tej okazji serdeczne gratulacje przekazali również pani Agata Kornhauser-Duda, Pierwsza Dama RP i honorowa patronka programu DSD w Polsce oraz pan Arndt Freytag von Loringhoven, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce.

Dyplom językowy DSD II jest potwierdzeniem opanowania języka na poziomie C1 lub B2 i otwiera naszym absolwentom drzwi na wyższe uczelnie w Niemczech.

Wszystkim absolwentom programu DSD II gratuluję osiągnięcia bardzo dobrych wyników i życzę dalszych sukcesów.

Aneta Kmiecik

Zapraszamy do wysłuchania gratulacji:


Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status