Grażyna Grzegorczyk

W naszym liceum odbył się dzisiaj ustny egzamin pilotażowy DSD II na poziomie B2/C1, który przeprowadziła pani Birgit Mohr z Centrali Szkolnictwa Zagranicznego (ZfA) w Niemczech. Celem spotkania było przypomnienie uczniom struktury egzaminu, kryteriów oceniania oraz umożliwienie uczestnictwa w symulacji egzaminu ustnego.

Pani Mohr dała uczniom wskazówki i udzieliła rad, jak najlepiej przygotować się do występu przed komisją egzaminacyjną i jak przygotować doskonałą prezentację.

Licealistom z grupy DSD II życzę powodzenia i trzymam kciuki za bardzo dobre wyniki na egzaminach ustnych, które odbędą się już za pięć tygodni.

Aneta Kmiecik

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status