Urszula Nakielska

Dnia 28 marca 2019r. w naszej szkole odbył się ustny egzamin z języka niemieckiego – Deutsches Sprachdiplom I. Deutsches Sprachdiplom wieńczy trzy lata nauki języka niemieckiego naszych gimnazjalistów i organizowany jest przez Federalny Urząd Administracyjny Republiki Federalnej Niemiec we współpracy z rządami wszystkich landów RFN (Stała Konferencja Ministrów Oświaty). W tym roku szkolnym do egzaminu przystąpiło 18 uczniów z klasy 3/2 i z przyjemnością informujemy, że WSZYSCY zdali egzamin na poziomie B1.

Warto również podkreślić, że uczniowie mogą kontynuować naukę języka niemieckiego w naszym liceum i zdawać egzamin DSD II na poziomie B2/C1. Uzyskanie dyplomu DSD II upoważnia do podjęcia studiów wyższych w Niemczech, bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu językowego. Dyplom DSD II może być również przydatny dla studentów polskich uczelni, którzy będą chcieli i mieli możliwość wyjechać na stypendium do Niemiec, bądź podjąć praktyki w międzynarodowych firmach. I co najważniejsze absolwent programu DSD zwiększa swoje szanse na zatrudnienie na polskim i europejskim rynku pracy.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce!!!
A. Kmiecik / K. Korjat

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status