Renata Wójcik

Późnym popołudniem na Olgierda zabrzmiały strofy poezji i akordy gitary. W budynku ZS nr 113 8 lipca 2014 nastąpiło wakacyjne spotkanie kreatorów i krytyków poezji, muzyki… Nasi absolwenci liceum z tego roku i poprzedniego rocznika pojawili się , by omawiać wspólnie wiersze Aleksandra, Grzegorza i Andrzeja. Ci dwaj ostatni także muzykowali „dżemując” na gitarach, dostrajając swoje gusta i cierpliwość słuchaczy..

„Las” Aleksandra ciekawie i przekornie poruszał kwestię relacji człowieka wobec losu, zdarzeń, innych ludzi – w wierszu podmiot liryczny „grał z wiatrem” – co to oznacza? zobaczcie sami…. Natomiast „Czysta wegetacja” Grzegorza mogła być odebrana jako inteligentne wykorzystanie barokowego motywu lustra i swoiste studium schizofrenicznego fatalizmu jednostki zgłębiającej zagadkę własnego istnienia… Na tym tle wiersze Andrzeja wydawały się proste, wręcz banalne, a jednak niezwykle interesujące. Jego „Mariusz T.” podkreśla kluczowy dylemat: jesteśmy TYLKO czy AŻ ludźmi?… W tym niepozornym zdaniu kryją się naprawdę ważne kwestie…. W lipcowych nastrojach, wakacyjnym poczuciu bezczasu trwał WUP, aż po zachód, a może i dłużej… 🙂

dzu

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status