Grażyna Grzegorczyk

Zapraszamy do udziału w konkursie filmowym!

Oczekujemy na filmy, których tematem będzie ukazanie relacji człowiek-Ziemia, zwrócenie uwagi na współczesny charakter tego zagadnienia. Natura, klimat, rośliny, zwierzęta, zdrowa żywność, powietrze stają się dobrami zagrożonymi. Czy to dostrzegamy? Jak na to zareagować? Jak patrzymy w przyszłość?… To przykładowe pytania, które mogą stawiać oczekiwane filmy. Mogą też sugerować na nie odpowiedzi.

Nakręć film (do 15 minut), pokaż swoje zdanie! Możesz wykorzystać różnego rodzaju gatunki filmowe (np. dokument, wywiad, reportaż, film fabularny, teledysk)!

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy składać do 2 grudnia 2019 r.na adres:

CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. R. Schumana w Warszawie ul. Olgierda 35/41 03-528 Warszawa Tel./fax (22)511 95 00 e-mail: lo137@edu.um.warszawa.pl

Atrakcyjne nagrody dla uczestników konkursu! Więcej informacji w regulaminie.

  POWODZENIA!  Dominik Zuziak, nauczyciel odpowiedzialny za przebieg konkursu.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status