Grażyna Grzegorczyk

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na warsztat psychoedukacyjny „Nastoletnia depresja. Jak pomóc młodej osobie w kryzysie?” Warsztat skierowany jest do rodziców i nauczycieli młodzieży w wieku 13-18 lat.
Warsztat odbędzie się dnia 23 listopada 2020 roku w godzinach 17-19 w formie online (przez platformę Zoom).
Spotkanie poprowadzą: mgr Marta Kołacz, mgr Joanna Szymczuk.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie maili ze zgłoszeniem na adres: m.kolacz.ppp13@gmail.com lub j.szymczuk.ppp13@gmail.com
do dnia 20.11.2020 r.
Osoby przyjęte na warsztat otrzymają dzień wcześniej link do spotkania na swój adres mailowy.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status