Poranne spotkania w ramach cyklu warsztatów biochemicznych, dla grupy uczniów rozszerzających biologię i chemię. Na pierwszy ogień poszło wykrywanie związków organicznych w produktach spożywczych. Kolejne warsztaty w październiku. Nie możemy się doczekać! D. Załubiniak, M. Kolczyńska

Kreatywność w naukach przyrodniczych

Rozwijamy zainteresowanie naukami przyrodniczymi.
  1. W trakcie lekcji uczniowie, wspierani przez nauczycieli, rozwiązują problemy badawcze, stosując różnorodne metody pracy m.in. metodę IBSE,  debatę oxfordzką, przy wykorzystaniu pomocy dydaktycznych.
Uczniowie klasy 1B dyskutują na temat „Elektrownia jądrowa w Polsce” czerwiec 2019 r. 2. Na zajęciach pozalekcyjnych – umożliwiamy uczniom poszerzanie swoich zainteresowań i kontakt z nauką polską przez organizowanie zajęć warsztatowych – we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Uczniowie naszej szkoły na wykładzie „Elektryczność wokół nas” prowadzonym przez prof.dr hab. Andrzeja Wysmołka – 24 października 2018 r. (jeden z cykli wykładów sesji jesiennej i wiosennej roku akademickiego 2018/2019 Uczniowie klasy 1B na warsztatach w pracowni fizycznej  przeprowadzają doświadczenia pod opieką doktorantów Wydziału Fizyki – 1 marca 2019 r. dr. hab. Aneta Drabińska zaprezentowała naszym uczniom  „Jak zmierzyć temperaturę, czyli o własnościach termicznych różnych ciał słów kilka” . Wykład i pokazy odbyły się na zaproszenie w naszej szkole, 27 maja 2019 r.  W ramach kola fizycznego  – wsparcie w analizie procesów przyrodniczych, samodzielne  badania środowiskowe. Jedna ze stron karty pracy uczniów. Grupa uczniów koła fizycznego wykonuje cykliczne badania naszego środowiska ,  w okresie 11 marca – 25 maja 2019 r.
W ramach koła biologicznego
Nasza szkoła współpracuje z Wydziałem Biologii UW. Uczniowie, którzy wybrali rozszerzenie z biologii, uczestniczą w warsztatach i zajęciach praktycznych, prowadzonych na terenie wybranych Zakładów. W maju odbyły się ćwiczenia z anatomii i fizjologii bezkręgowców, prowadzone przez pracowników Zakładu Fizjologii Zwierząt.    Niecodziennym, wyjątkowym, w skali ogólnopolskiej jest możliwość prowadzenia przez uczniów naszej szkoły,  obserwacji efektów praktycznego zastosowania wiedzy interdyscyplinarnej   w   ochronie środowiska w Ekodomku, Edukacyjnego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii, prowadzonym przez panią Jadwigę Poznańską. Uczniowie w praktyce mogą analizować posiadaną wiedzę z  biologii, chemii,  fizyki i  geografii,  zdobywając motywację do nauki, a także inspirację do projektów edukacyjnych. L.S. i M.K. Kreatywność Realizować marzenia, rozwiązywać problemy… Bycie osobą twórczą, pomysłową z pewnością pomaga osiągać te cele. Zadaniem szkoły jest właśnie rozwijanie wśród uczniów szeroko pojętej kreatywności w połączeniu z misją edukacyjną i wychowawczą. Oczywiście – lekcje, konkursy, różne spotkania, wycieczki – na pewno sprzyjają pobudzaniu kreatywności. Jednak w naszej szkole uczniowie mają szczególnie dużo możliwości, by nie tylko rozumieć i tworzyć, ale też z pasją odkrywać, czy nawet zmieniać świat. Od wielu lat rozwijamy działania związane z animacją kultury. Uczniowie prowadzą aktywny dialog z otoczeniem, w różny sposób interpretują i kształtują otaczającą ich rzeczywistość. Powstała między innymi SchumTV (nagroda WNEK 2015) czyli szkolna telewizja. Uczniowie przygotowują materiały wideo (filmy, reportaże, wywiady), w których przedstawiają swój punkt widzenia, odnoszą się do świata zewnętrznego.
Organizują, przeprowadzają happeningi, debaty, wystawy… Są one niezwykle skuteczną formą otwartego dialogu społecznego. Uczniowie nie boją się stawiać trudnych pytań, śmiało reinterpretują historię, komentują aktualne sprawy w sferze publicznej. Co roku powstaje specjalna edycja wydawnictwa o wydarzeniach z życia szkoły – rocznik szkolny, w którym dziennikarska pasja idzie w parze z obrazem młodego pokolenia. Nieustane wsparcie ze strony nauczycieli (tutoring!), innowacyjność szkoły, współpraca z instytucjami zewnętrznym to dodatkowe czynniki pozytywnie stymulujące kreatywność. dzu
  • Udostępnij :
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status