Urszula Nakielska

WARSZTATY Z  WARSZAWSKIM INSTYTUTEM BANKOWOŚCI

W lutym rozpoczęliśmy współpracę z Warszawskim Instytutem Bankowości. W ramach współpracy przystąpiliśmy do projektu „Bakcyl”, który stanowi przykład społecznie odpowiedzialnego współdziałania na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków. Opiera się na zaangażowaniu pracowników banków w roli trenerów wolontariuszy. Do projektu są zaproszone także firmy i instytucje spoza sektora bankowego. W 2014 r. BAKCYL został laureatem Konkursu Liderów Świata Bankowości w kategorii społecznej odpowiedzialności biznesu.

Pierwszym owocem naszej współpracy były całodniowe warsztaty w dniu 15 lutego br., podczas których pracownik instytucji bankowej pokazywał uczniom w jaki sposób inwestować swoje oszczędności, przedstawił rodzaj inwestycji, stopień ryzyka i wreszcie jak się do tego zabrać.

M. Szwedo

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status