• W naszej szkole wymagamy zmiany obuwia na tenisówki tekstylne.
  • Każda nieobecność ucznia w szkole powinna być usprawiedliwiona w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły.
  • W wypadku złego samopoczucia ucznia w szkole natychmiast zawiadamiamy rodziców/opiekunów, którzy odbierają dziecko ze szkoły. Bez pisemnego oświadczenia rodziców w Indeksie uczniowie nie będą zwalniani ze szkoły.
  • Nieprzekraczalny termin dostarczania opinii psychologicznych dotyczących dysleksji rozwojowej, w przypadku klas III, mija 30 września.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

UWAGA! Poniższe terminy mogą ulec zmianie. Prosimy na bieżąco śledzić informacje pojawiające się na stronie www oraz w dzienniku internetowym.

1 września 2021 – rozpoczęcie Roku Szkolnego,

14 października 2021 – obchody święta KEN,

10 listopada 2021 – obchody odzyskania Niepodległości, ślubowanie klas I  LO

23 grudnia 2021 – 31 grudnia 2021 – zimowa przerwa świąteczna,

31 stycznia 2022 – 13 lutego 2022 – przerwa w zajęciach szkolnych,

14 – 19 kwietnia 2022 – wiosenna przerwa świąteczna,

4, 5, 6 maja 2022 – początek egzaminów maturalnych,

24 czerwca 2022 – zakończenie roku szkolnego.

WAŻNIEJSZE DATY ZWIĄZANE Z OCENIANIEM

              I półrocze

15 grudnia 2021 – zebranie z rodzicami godz. 17:30 – informacja o ocenach

4 stycznia 2022 – termin wystawienia ocen

4-5 stycznia 2022– spotkania klasyfikacyjne

12 stycznia 2022 – zatwierdzenie klasyfikacji

12 stycznia 2022 – zebranie z rodzicami

II półrocze

22 kwietnia 2022 – termin wystawienia ocen dla III LO

25 kwietnia 2022 – zatwierdzenie klasyfikacji III LO

18 maja 2022 – podanie uczniom i rodzicom propozycji rocznych ocen klasyfikacyjnych

20 czerwca 2022 – zatwierdzenie klasyfikacji.

SPOTKANIA Z RODZICAMI

Rodzice na bieżąco mogą monitorować oceny i obecność swoich dzieci w szkole w dzienniku internetowym.

1 września 2021 – zebranie z rodzicami klas I

2 września 2021 – zebrania z rodzicami klas II i III

6 październik 2021 – zebranie z rodzicami klas I i III

15 grudnia 2021 – zebranie z rodzicami godz. 17.30

12 stycznia 2022 – zebranie z rodzicami

16 marca 2022 – zebranie dla rodziców klas III

18 maja 2022 – zebranie z rodzicami

  • Udostępnij :
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status