Renata Wójcik

Uczniowie naszego liceum mieli w czwartek niepowtarzalną okazję spotkać osobę na co dzień nieosiągalną, bowiem do szkoły został zaproszony sędzia z Sądu Okręgowego, pan Piotr Gąsiarek. Nasze liceum nawiązało kontakt ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich ” IUSTITIA” , które od wielu lat realizuje pro bono  projekt edukacyjny pt.: ” Apteczka Prawna „, skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Projekt porusza zagadnienia z wielu dziedzin  prawa (cywilnego, karnego i nawet podatkowego). W drugim półroczu projektem  zostanie objęte gimnazjum.  Godzinne spotkanie było przydatne nie tylko dla uczniów rozszerzających wos, ale dla każdego, kto jest zainteresowany tym, jak w Polsce działa wymiar sprawiedliwości. Pan Gąsiarek opowiadał o swoim zawodzie, o jego zaletach i wadach, tłumaczył i obrazował przebieg rozpraw. Po mini-wykładzie uczniowie zadawali rozmaite pytania dotyczące pracy sędziego oraz prawa karnego. Spotkanie na chwilę wyrwało nas z beztroskich myśli o feriach i przypomniało, że przed nami czekają do podjęcia trudne decyzje.

Alicja Zuziak 2A

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status