Renata Wójcik

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Istnieje możliwość organizacji wsparcia finansowego dla rodzin znajdujących się w trudnej

sytuacji materialnej. Proponowane formy pomocy to:

  • stypendium szkolne

  • zasiłek szkolny

  • obiady opłacane przez OPS

Stypendium szkolne

Rodziny, w których dochód na jednego członka nie przekroczył 456,00 zł w miesiącu sierpniu b.r. , mogą ubiegać się o stypendium socjalne.

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w gabinecie pedagoga szkolnego do dnia 15 września b.r.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny przyznawany jest doraźnie. Warunkiem uzyskania takiego świadczenia jest nagłe zdarzenie losowe ( choroba, wypadek, śmierć członka rodziny, kradzież – ofiara przemocy).

O zasiłek można ubiegać się w terminie dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia, należy wówczas załączyć stosowne dokumenty potwierdzające wystąpienie w/w zdarzenia.

Maksymalna kwota zasiłku szkolnego wynosi 530 00 zł.

Wnioski o stypendium szkolne i zasiłek szkolny załączmy na stronie internetowej naszej szkoły lub są one do pobrania u pedagoga szkolnego

Obiady

Wszystkich zainteresowanych Rodziców tą formą wsparcia, zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Stojanowskiej 12/14 tel. 22 679 51 57

W naszej szkole nie ma stołówki. Uczniowie korzystają z obiadów na terenie S.P. Nr 28 przy ul. Gościeradowskiej.

Wszelkie szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać u pedagoga szkolnego.

Pedagog

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status